Paginanummers toevoegen

Voeg paginanummers toe aan je glossy of boek voor een extra professionele look. Met ook nog een inhoudsopgave weet de lezer in één oogopslag welk leesplezier hem te wachten staat en kan de juiste bladzijde snel gevonden worden.

Paginanummers toevoegen

De functionaliteit 'Paginanummers' vind je als optie in het menu ‘Decoraties’ aan de linkerkant van je scherm.

myglossy.nl_maak je eigen magazine_paginanummers toevoegen


Hier kan je aangeven waar op de pagina’s je de nummers wilt plaatsen. Ook kan je er de tekstgrootte, het lettertype en de tekstkleur bepalen. Je kunt hier ook instellen vanaf welke pagina's je wilt dat de paginanummering start.


myglossy.nl_maak je eigen magazine_paginanummers instellen


Het kan zijn dat je eens één nummer wilt laten afwijken van de standaard layout. Dat kan je dan handmatig doen, door een tekstblok met het paginanummer in hetzelfde lettertype en lettergrootte er overheen te zetten. Als je zelf tekstvakken plaatst, let er dan op dat je ruimte overhoudt bij de snijlijnen.

Paginanummers in de inhoudsopgave aanpassen

Bij sommige thema ontwerpen is de inhoudsopgave voorzien van paginanummers. Als je pagina’s toevoegt of verwijdert, kan je de paginanummers in de inhoudsopgave ook aanpassen.


myglossy.nl_maak je eigen magazine_inhoudsopgave


Deze kan je wijzigen of verwijderen door op het nummer te klikken. Er verschijnt dan een kader om het nummer heen:

myglossy.nl_maak je eigen magazine_paginanummer aanpassen

Met het prullenbak-icoon kan je het nummer verwijderen. Met het ronde pijltje kan je het roteren, en via de pijltjes aan de zijkanten kan je het vak breder of smaller maken. 

Als je nu nog een keer klikt in het kader, kan je ook het nummer aanpassen. Er verschijnt dan een cursor, zodat je iets anders kunt typen in het tekstblokje.

myglossy.nl_maak je eigen magazine_paginanummer wijzigen

Tekstregels in de inhoudsopgave aanpassen

In de titels van de inhoudsopgave kan je de regel selecteren door er op te klikken met je muis en er dan nog een keer in te klikken om de inhoud aan te passen. Er verschijnt dan een cursor, waarmee je de tekst kunt wijzigen.

myglossy.nl_maak je eigen magazine_tekst inhoudsopgave aanpassen


Als de tekst is aangepast, klik je een keer naast het tekstblok en selecteer je het opnieuw door er op te klikken. Je krijgt nu de pijltjes weer te zien en kunt het verschuiven om het mooi uit te lijnen op de rest van je tekst.

myglossy.nl_maak je eigen magazine_titel inhoudsopgave uitlijnen


Je kan de foto's in de inhoudsopgave op diverse manieren bewerken om ze te laten aansluiten bij de titels van de pagina's. Snijd bij en zoom in om slechts een tipje van de sluier op te lichten, of gebruik één van de filters voor een andere look.


myglossy.nl_maak je eigen magazine_ bewerk foto s met fotofilters
Is uw vraag beantwoord? Bedankt voor uw feedback Uw feedback is niet opgeslagen door een fout